עומדים לצאת לפנסיה? מה כדאי לקחת בחשבון כדי לקבל את ההחלטות הנכונות לגבי הקצבאות, שיאפשרו לכם לחיות ללא דאגות

 


תכנון פנסיוני  נכון מתקיים לאורך כל שנות החיסכון הארוכות. בשנים אלו ניתן לקבל החלטות ולבצע שינויים, בהתאם לצרכים המשתנים ומעגלי החיים שבהם מצוי החוסך, ובכך עסקנו בעבר. בטורים הקרובים נתמקד בתכנון הפרישה, אשר מתייחס להחלטות המתקבלות ערב היציאה לפנסיה.

החלטות אלו הן החלטות סופיות בהחלט. לאחר יישומן לא ניתן להתחרט ולבצע שינויים, ועל כן חובה לתכנן ולכלכל את הצעדים הנדרשים בתבונה ובזהירות. בהחלטות אלו אנו מבחינים בשלושה מרכיבים עיקריים: היכרות עם מקורות הפנסיה השונים; בחירת הדרך הטובה ביותר למימוש חסכונות אלו; ותכנון מס.

היום נעסוק בהיכרות עם מקורות הפנסיה השונים. עוד לפני שניגשים לתכנון הפרישה חייב הפורש להגדיר לעצמו את הצרכים והיעדים הכלכליים האישיים שלו בתקופת הפרישה. בתקופה זו חלים שינויים בהרגלי הצריכה - השינוי בסדר היום גורר עלייה חיובית בצריכת תרבות הפנאי, ובמקביל חלים שינויים בריאותיים, הגורמים לעלייה בהוצאות הרפואיות או הסיעודיות.

הפורש צריך לקחת בחשבון, בין היתר, לאיזו קצבה חודשית נטו הוא זקוק, ומהו הסכום ההוני שהוא רוצה שיעמוד לזכותו. המחוקק מעודד לקיחת קצבה חודשית על פני סכום חד-פעמי, וזאת באמצעות הקלות מס שעודכנו במהלך 2012.

ראשית, נבחן אם כך את מקורות הפנסיה האפשריים.

פוליסות ביטוח ישנות (שנפתחו עד 2001)

 

החוסך צריך למפות את סוגי הכספים הצבורים בכל תוכנית (פיצויים, תגמולים, חיסכון עצמאי או חיסכון פרטי) ואת מקדם ההמרה לפנסיה, אם קיים, בתוכנית. סדר מימוש הכספים יהיה מתוכנית בעלת מקדם נמוך לתוכנית בעלת מקדם גבוה.

יש לבחון אפשרות מימוש התוכניות כסכום חד-פעמי או כקצבה חודשית, בהתאם לסוג הפוליסה שמחזיק הפורש. לחלק מהפוליסות ההוניות יש אופציית קצבה ולחלק מפוליסות הקצבה יש זכות משיכת כספים כסכום חד-פעמי.

ככל הניתן רצוי לממש תוכניות ישנות כקצבה חודשית ולא כמשיכה חד-פעמית, שכן לתוכניות הקצבה הישנות יש מקדם המרה טוב יותר משמעותית מהמקדמים הקיימים היום.

פוליסות עד שנת 1991 כללו הבטחת ריבית והצמדה למדד, ומכאן שגם הפנסיה המשולמת מהן צמודה למדד. זהו יתרון נוסף כשמממשים תוכניות אלו כקצבה חודשית.

קרנות פנסיה חדשות (נפתחו מ-1995)

 

עמיתים בקרנות אלה זכאים למשיכה של סכום חד-פעמי מהקרן מכספי פיצויים ו/או כספי תגמולים שנחסכו בקרן עד סוף שנת 1999.

יש לבדוק, בהתאם לתנאי הקרן במועד המימוש כפנסיה, מהו גובה הקצבה המתקבלת, מכיוון שמקדם ההמרה בקרן אינו קבוע ו/או מובטח. ניתן לבצע היוון חלקי או מלא של הפנסיה המתקבלת מהקרן.

יש לזכור שכל היוון מקטין את הפנסיה המשולמת לתקופה זמנית או לצמיתות, וכן שההיוון עלול לגרור תשלום מס.

קרנות פנסיה ותיקות (נפתחו עד 1995)

 

אם הפרישה לפנסיה מתרחשת במקביל לפרישה מעבודה, יש לבדוק זכאות להשלמת פיצויי פיטורים. בקרנות ותיקות חוסכים 6% לפיצויים ולא 8.33%. השלמה לחבות המלאה מתבצעת באמצעות קופה נפרדת או ישירות מהמעביד.

יש לבדוק את שיעור הפנסיה שנרכשה, ומהו השכר הקובע לפנסיה.

יש לפנות לקרן הפנסיה שלושה חודשים לפני המועד שבו רוצים להתחיל לקבל קצבה, מכיוון שזהו פרק הזמן הנדרש לקרן לבדיקת הזכאות ולביצוע התשלום.

גם בקרנות ותיקות קיימת אפשרות להיוון חלקי או מלא של הפנסיה.

יש לבדוק את המשמעות על הקצבה השוטפת ואת החבות במס על ההיוון.

פנסיה תקציבית

 

יש לקבל את נתוני פנסיה אשר לה זכאי הפורש מהגוף המעסיק.

יש לבדוק זכאות למענקי פרישה, פדיון ימי מחלה וכל מענק פרישה אחר הנהוג במקום העבודה.

יש לשקול צורך וכדאיות היוון של חלק מהקצבה, בהתאם למגבלות הקיימות.

קופות גמל
 

יש לבדוק אלו כספים צבורים בקופה וניתנים למשיכה כסכום אחד (מוגדרים ככספי "תגמולים"), ואלו חייבים להיות מנוידים למוצר פנסיוני אחר שישלם פנסיה חודשית (מוגדרים "קופה לא משלמת לקצבה" ונצברו בדרך כלל החל מ-2008).

אפשר בהחלט לעשות שימוש בכספים ההוניים בקופת הגמל לצורך רכישת קצבה נוספת. ייתכן אף שעדיף לפדות את כספי הקופה, ולהפקיד מחדש בתוכנית הקצבה החדשה משיקולי מס.

אין חובה למשוך כספי קופת גמל בזמן הפרישה לפנסיה. ניתן להמשיך לחסוך אותם בקופת הגמל לכל מועד עתידי.

בטור הבא נסקור את מסלולי ההורשה והמיסוי בעת הפרישה.

המאמר פורסם בגלובס. הכותבים הם מנהל המטה המקצועי במבטח סימון מקבוצת הביטוח מגדל והמנהל המקצועי של תחום "חיים חדשים" במגדל. אין לראות בסקירה זו ובאמור בה ייעוץ פיננסי ו/או פנסיוני כהגדרתם בחוק. בכל מקרה, בטרם קבלת החלטה יש להיוועץ בבעל הרישיון המתאים

רוצה לשמוע עוד?

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
page url
page title