ביטוח סיעודי פרטי מול הביטוח של קופות החולים

חוק הסיעוד במדינת ישראל כיום, מטיל את האחריות של מימון טיפול סיעודי על בני משפחתו של המבוטח. הנטל מתחלק בין בני משפחתו של המבוטח ובהתאם להכנסותיהם ומצבם הכלכלי של כל אחד מהם. בישראל העלות הממוצעת של טיפול סיעודי לחודש נעה בין 8,000 ₪ לטיפול בייתי ועשויה להגיע לכ-20,000 ₪, במסגרת מוסד סיעודי. מטרתו העיקרית של הביטוח הסיעודי, הן של קופות החולים והן הפרטי היא לסייע למבוטח ובני משפחתו להתמודד עם העלויות הגבוהות הכרוכות בטיפול סיעודי בייתי או במסגרת מוסד סיעודי.

 

החל מינואר 2018 בהמשך להוראת המפקח על הביטוח, הוסרה ממדף מוצרי הביטוח פוליסת הביטוח הסיעודי הקולקטיבי למעט פוליסת הסיעוד במסגרת קופות החולים. כיום, רשאי כל מבוטח לרכוש לעצמו ביטוח סיעודי פרטי על פי תנאי הפוליסה החדשים.

 
ביטוח סיעודי במסגרת קופת החולים

כיום כל קופות החולים מציעות למבוטחיהן ביטוח סיעודי אחיד המשולם מאמצעי גבייה פרטי. הביטוח הסיעודי של קופות החולים, מנוהל באמצעות חברת ביטוח כביטוח בריאות לכל דבר אך מתוקף היותו ביטוח קבוצתי, העלות החודשית שלו נמוכה יותר מהעלות של ביטוח סיעודי פרטי. החל מחודש יולי 2016, פוליסות הסיעוד של קופות החולים מכילות כיסוי אחיד לכל המבוטחים וזאת על מנת לאפשר למבוטחים, מעבר עתידי בין קופות החולים מבלי לפגוע בזכויותיהם במסגרת הפוליסה הקיימת ומבלי לחתום בשנית על הצהרת בריאות וכדומה. למרות הכיסוי האחיד, התשלום החודשי עלול להיות שונה בין קופת חולים אחת לאחרת, כיוון שכל אחת מהן מבטחת את חבריה בחברת ביטוח שונה, הקובעת עצמאית את הפרמיה החודשית למבוטח. מתוקף היותו ביטוח קבוצתי, הביטוח הסיעודי במסגרת קופות החולים מתחדש כל מספר שנים, המשמעות היא שקיים חוסר וודאות בכל הנוגע לכיסויים, העלויות והתנאים הקיימים בה בתום התקופה. בנוסף, קופות החולים בכפוף לאישור המפקח על הביטוח, יכולות לערוך שינויים בתנאי הפוליסה. קופת החולים מחויבת לדווח על השינויים בכיסוי אך אינה מצריכה אישור של המבוטח בטרם כניסתו לתוקף. גם התשלום החודשי לחברת הביטוח אינו קבוע במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי של קופות החולים והוא משתנה לאורך חיי הפוליסה (בניגוד לפוליסת ביטוח פרטית שהפרמיה בה קבועה). חשוב לציין שהפוליסה הסיעודית של קופות החולים אינן צוברות זכות (ערכי סילוק) כמו בחברות הביטוח הפרטי וכי אינה משלמת עקב מקרי סיעוד הנובעים מתאונת דרכים, עבודה וטרור.
 
חסרון נוסף של הביטוח הסיעודי במסגרת קופת החולים היא תקופת תשלום הפיצוי במסגרתו. בניגוד לביטוח הסיעודי הפרטי, הביטוח הסיעודי של קופות החולים יעניק למבוטח פיצוי לתקופה מקסימלית של עד חמש שנים.

 
יתרונות הביטוח הסיעודי הפרטי

פוליסות הביטוח הסיעודי הפרטי מציעות למבוטחים קשת רחבה של אפשרויות, ובכך מאפשרת לכל מבוטח לרכוש לעצמו ביטוח מותאם לצרכיו האישיים. מבוטח המצטרף לביטוח סיעודי פרטי יכול לבחור את משך תקופת ההמתנה, גובה הפיצוי, משך תקופת הפיצוי ועוד.
 
גובה דמי הביטוח החודשיים בפוליסה הפרטית נקבעים על ידי חישוב של גיל המבוטח, מצבו הבריאותי, סכום הפיצוי החודשי אותו הוא מעוניין לרכוש וכן תקופת הפיצוי של התשלום הסיעודי . דמי הביטוח החודשיים בפוליסה הפרטית גבוהים יותר מאלו של הביטוח הקבוצתי של קופות החולים, אך לפוליסה הפרטית יתרונות רבים ומשמעותיים מאוד עבור המבוטחים בה. יתרון בולט בפוליסה הפרטית הוא "ערכי סילוק" במסגרת הפוליסה. ערכי סילוק הן למעשה הזכויות אותן צבר המבוטח במסגרת הפוליסה המעניקות לו תשלום פיצוי יחסי במקרה ביטוח גם אם הפסיק לשלם את דמי הביטוח והפך להיות סיעודי לאחר מכן. בנוסף, בניגוד לביטוח של קופות החולים, ביטוח סיעודי פרטי אינו מאפשר לחברת הביטוח לערוך כל שינוי או לגרוע ממבוטח כיסוי כזה או אחר, גם אם במהלך תקופת הביטוח חלו שינויים במצבו הבריאותי. תנאי הפוליסה לכל מבוטח הם אלו המופיעים בתנאי הפוליסה במעמד ההצטרפות לפוליסה.  בניגוד לחוק המאפשר שינויים בעלות החודשית של הביטוח במסגרת קופות החולים, את הביטוח הסיעודי הפרטי ניתן לרכוש בדמי ביטוח (פרמיה) קבועים. הקיבוע של דמי הביטוח החודשיים מעניק למבוטח שקט נפשי ובטחון בידיעה שהסכום החודשי אותו ישלם יהיה קבוע במשך כל תקופת הביטוח (למעט ההצמדה למדד המחויבת בחוק).
 
ככל שגיל ההצטרפות לביטוח צעיר יותר, כך דמי הביטוח החודשיים יהיו נמוכים יותר וקבועים, לאורך כל תקופת הביטוח למעט ההצמדה למדד.
 
חברות הביטוח השונות  מציעות מגוון של פוליסת סיעוד, לכן טרם ההצטרפות לביטוח אנו מזמינים אותך לשוחח עם סוכן מבטח סימון  ולהתאים עבורך ועבור בני משפחתך כיסוי סיעודי פרטי מדויק לצרכים שלך.
 
ליצירת קשר עם מחלקת הסיעוד שלנו, אנא מלא את הפרטים בטופס משמאל.
 
 
שים לב: האמור בכתבה זו מהווה מידע מקצועי כללי בלבד ואינו מובא כתחליף לקבלת ייעוץ פרטני מבעל רישיון. כל פעולה שנעשית ע"פ המידע והפרטים האמורים באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה ספציפי יש להיעזר בבעל מקצוע המתמצא בתחום. אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לצלם ו/או להפיץ ו/או לעשות כל שימוש במידע ו/או כל חלק ממנו ללא רשות בכתב ומראש מאת מבטח סימון סוכנויות לביטוח.

רוצה לשמוע עוד?

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
page url
page title