חברות הביטוח בישראל מציעות תוכניות ביטוח בריאות רבות ומגוונות, אבל המגוון הרב מקשה על ביצוע השוואה אובייקטיבית במחיר, רמת הכיסוי ורמת השירות של הביטוחים השונים.


 

הרפורמה החדשה של משרד האוצר באה ליצור שקיפות, סטנדרטיזציה ופשטות, ולהקל על הצרכן בעת בחירת ביטוח. במסגרת הרפורמה, חברות הביטוח ישיקו ביטוח בסיסי אחיד שיכלול בחירת מנתח וייעוץ רפואי, שאר הכיסויים ישווקו בנפרד ככיסויים משלימים. הרעיון כאן הוא קודם כל "ליישר קו", עם ביטוח בריאות אחיד ולאחר מכן ליצור את המגוון עבור מי שצריך ומעונין.


מומחי מבטח סימון בתחום הבריאות ריכזו עבורך את השינויים המרכזיים הצפויים בתחום כבר בפברואר הקרוב:

 

  1. ביטוח אחיד: ביטוח בסיס אחיד בכל החברות, שיכלול: ניתוחים, טיפולים מחליפי ניתוח וייעוץ רפואי אגב ניתוח. ניתן יהיה לרכוש בנוסף שירותים והרחבות לביטוח
  2. שינויים: חברות הביטוח יוכלו לבצע שינויים בתוכנית במהלך תקופת הביטוח
  3. תקופת ביטוח, תנאים ומחיר מובטחים לשנתיים לעומת לכל החיים כיום
  4. עדכוני מחיר אחת לשנתיים בגובה עד 20% או 10 ש"ח, הגבוה ביניהם, ללא צורך באישור הלקוח. מעל 20% תידרש חתימה של כל לקוח, אי תגובה תגרום לביטול הפוליסה
  5. כיסוי: כיום קיים שוני רב בין ביטוחי הבריאות בהוצאות המכוסות ובתקרת סכום הכיסוי. בביטוח האחיד, ההוצאות המכוסות אחידות ונקבעות מראש על ידי המפקח על הביטוח
  6. ביטוחים קיימים: עם תחילת הרפורמה ב-01.02.16, הביטוחים הקיימים ייסגרו למצטרפים חדשים
  7. לקוחות בביטוחי בריאות קיימים: יוכלו להישאר בביטוח הקיים, ללא שינוי. אם יחליטו לבטל אותו ולהצטרף לביטוח האחיד החדש, חשוב לוודא שנשמר רצף ביטוחי


עדין לא בטוח מה משמעות השינויים בביטוחי הבריאות עבורך?


אם כבר יש לך ביטוח בריאות, אתה מוזמן לאזור האישי  באתר האינטרנט של מבטח סימון או לאתר הבריאות  של הארגון שלך במידה ואתה מבוטח דרך מקום העבודה שלך, שם תוכל לבחון את ביטוח הבריאות הקיים שלך לעומת הביטוח האחיד.

אם עדין אין לך ביטוח בריאות, אתה מוזמן להצטרף לאחד מביטוחי הבריאות הקיימים.


התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה בלבד. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדף זה לבין ההוראות הקבועות בתנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בדף זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

רוצה לשמוע עוד?

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
page url
page title