אובדן כושר עבודה - שיווק תכנית לפיצוי חודשי

כפי שעדכנו לפני מספר שבועות "מגדל חברה לביטוח" החלה בשיווק תכנית לפיצוי חודשי  במקרה של אובדן כושר עבודה, העומדת בהוראות שהוציאה רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
בימים אלו גם "כלל חברה לביטוח" ו"הפניקס חברה לביטוח" קיבלו אישור ויתחילו בשיווק התוכנית.

בקרוב תשלח "מגדל חברה לביטוח" למעסיקים (איתם חתמה על הסכמים מפעליים) הודעה על עיקרי השינויים שיחולו בתנאים ובהגדרות התכנית החדשה.

מה אתה כמעסיק צריך לדעת על הפוליסה החדשה במגדל?

 

 • גובה הכיסוי לא יעלה על 75% מממוצע השכר המבוטח בפוליסה
 • לא יירכש כיסוי חופף בגין פנסיית נכות בקרן פנסיה מקיפה. לעמיתים בקרן פנסיה ניתן יהיה לשווק בהמשך כיסוי מטריה אשר כולל שתי הרחבות:  1. הגדרת עיסוק ספציפי 2. ביטול תקופת אכשרה בגין השכר המבוטח בקרן הפנסיה
  לא קיימת אפשרות להשלמת סכום ביטוח לכיסוי הנכות, הנובע בין היתר מבחירת מסלול פנסיה שאינו מבטח 75% מהשכר המבוטח בפנסיה.
  נכון למועד כתיבת חוזר זה כיסוי המטריה עדיין לא אושר לשיווק.
  כשיאושר, ניתן יהיה לרכוש אותו תמורת תשלום פרמיה נוספת ולא במסגרת התעריף המפעלי.
 • טופס ההצעה לביטוח אובדן כושר עבודה עליו חותם העובד יכלול המחשה לגבי סכומי הפיצוי החודשי הצפויים להשתנות במהלך תקופת הביטוח, במגבלת התקציב והעלות המשתנה עם הגיל.  
 • הנחה בתעריף במסגרת הסכם מפעלי, תינתן רק בגין השכר המבוטח בביטוח מנהלים.
 • התעריף המפעלי יישאר בהתאם להסכם הקיים עד מועד חידושו.
 • התעריף המפעלי יחול רק על מפרט ההטבות שאושר במסגרת ההסכם.
 • עובד אשר מבקש הרחבות שלא נכללו בהסכם, יוכל לוותר על ההסכם המפעלי ולרכוש את התכנית וההרחבות כולן בתעריף המלא, ללא הנחה ויעדכן את המעסיק בבחירתו זו.
 • תקרת שכר מבוטח הינה 80,000 ₪ אלא אם אישרה החברה לבטח שכר גבוה יותר. המשמעות היא שלא יהיה גידול בכיסוי הביטוחי בשכר מעבר לסכום זה (גג חתם) ללא הוכחת בריאות ואישור החברה לכיסוי שכר מעבר לתקרת שכר מבוטח.


מה כוללת התכנית החדשה לביטוח אובדן כושר עבודה?

א.כ.ע למצטרפים חדשים במסגרת הסכם מפעלי קיים, יכלול כיסוי ביטוחי בסיסי אחיד והרחבות על פי התנאים החדשים.

להלן דוגמא לתנאי התכנית החדשה שמשווקת למצטרפים חדשים במפעל שחתם על הסכם הכולל כיסוי לאובדן כושר עבודה הכולל כסוי לנכות חלקית, הגדרה עיסוקית ופרנצ'יזה:

תוכנית בסיס הכוללת כיסוי לעיסוק סביר אחר, פיצוי במקרה אובדן כושר עבודה מעל 75% ופיצוי חלקי במקרה אובדן כושר עבודה חלקי מעל 25% ועד 74% והזכות לרכוש ברות ביטוח (תשלום מינימאלי המאפשר בעתיד חזרה לכיסוי ללא הצהרת בריאות).

לתוכנית הבסיס ייתווספו ההרחבות המופיעות מטה:

 

הכתוב לעיל מהווה תקציר כללי בלבד ואינו כולל את כל פרטי התכנית.
בכל מקרה המידע הקובע יהיה בהתאם לאמור בתנאי הפוליסה ובתנאי התכנית והנספחים שרכש המבוטח.


 

 

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.