הפקדה בגין תנאים פנסיונים המועברת ליצרנים או לחשבון הנאמנות של מבטח סימון, תבוצע באמצעות העברה בנקאית ולא בהמחאות

אנו ממליצים כי הפקדה בגין תנאים פנסיונים המועברת ליצרנים או לחשבון הנאמנות של מבטח סימון, תבוצע באמצעות העברה בנקאית ולא בהמחאות, מהסיבות הבאות:

תשלום בהמחאה עלול לעכב את מועד שיוך הכספים לתכניות השונות ולגרור גביית ריבית פיגורים על ידי הקופה.

להזכירכם, תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:
 

  • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
  • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד

 

בכוונת רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, כפי שבאה לידי ביטוי בטיוטת חוזר "אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל" ,  לקבוע כי תשלומים לא יועברו יותר באמצעות המחאות.

 

חשוב לדעת כי קיימים מקרים בהם גורמים עבריינים מאתרים בדואר מעטפות המכילות המחאות שנשלחות לגופים פיננסים, משנים אותן באמצעים טכנולוגים, כולל הסבה לצד שלישי ולעיתים אף פותחים חשבונות בנק מזויפים על שם המוטב.

לפיכך, אנו ממליצים להקדים ולבצע תשלומים באמצעות העברה בנקאית.
עד אז, חשוב להקפיד על רישום המחאות "למוטב בלבד", קרוס, למחוק את המילה "לפקודת" ולהשאיר "שלמו ל-", זאת על מנת להקשות על זיופים.


 

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.