ביום 1 באפריל 2018 נכנס לתוקפו חוזר בנושא מתן הטבות בדמי ניהול לעמיתים בקופות הגמל.

החוזר מורה כי ההטבה בדמי ניהול חייבת להיות בתוקף לכל הפחות 5 שנים (במקום שנתיים כפי שהיה עד היום),
(להלן: "תקופת ההנחה").

לפי החוזר, לפני תום תקופת ההנחה לא ניתן לבטל את ההנחה גם אם ניתנה במסגרת "הטבה מפעלית" והעמית סיים את עבודתו אצל המעסיק והחל לעבוד אצל מעסיק אחר.

עזב עמית מקום עבודה, שקיים בו הסדר דמי ניהול, לפני תום תקופת ההנחה והחל להיות מועסק במקום עבודה חדש שבו קיים הסדר דמי ניהול אחר, יחול הסדר דמי הניהול המטיב לגביו, בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוזר לצורך החלטה ביחס לאותו הסדר מטיב.

החוזר החדש מגדיר את המקרים שבהם ניתן לבטל הנחה בדמי ניהול לפני תום תקופת ההנחה:

  • הפסקת הפקדות למוצר הפנסיוני- מעל 6 חודשים
  • משיכה מלאה או חלקית לרבות משיכת פיצויים או העברה מלאה או חלקית של יתרה צבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר באותה קופה
  • העלאה בדמי ניהול בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם או בתנאי תכנית הביטוח, המסדיר שינויים בגובה דמי הניהול בהתאם ליתרה הצבורה

 

הנחה בדמי ניהול בקרן פנסיה תחול על כל החיסכון של העמית, לכן במקרה בו העמית זכאי לשיעורי הנחות שונים על יתרות צבורות שונות באותה הקרן (לדוגמה במקרה של עבודה במקביל אצל שני מעסיקים), תחול ההנחה הגבוהה מבניהן על כלל יתרת החיסכון הצבור.

הוראות חוזר זה לא תחולנה על:

  • הטבה פרטנית בדמי ניהול שניתנה לעמית לפני ה- 1/4/2018
  • לעובד חדש אצל מעסיק אשר זכאי להנחה ע"פ הסכם שנחתם בין המעסיק לבין הגוף המוסדי לפני כניסתו של חוזר זה לתוקף ועד ה-31/03/2019, יחולו לגביו הוראות החוזר הקודם.
    עם סיום תקופת ההנחה הקודמת, חידוש הנחה, הארכת תוקף או מתן הנחה חדשה, לאחר 1/4/2018, יחולו ההנחיות החדשות

 

לחוזר המלא והמחייב>

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.