דחיית יישום תקנות התשלומים למעסיקים מתחת ל- 100 מבוטחים

 

פורסמו באופן רשמי תקנות לדחיית חובת הדיווח באמצעות ממשק מעסיקים על פי המפרט הבא:
 

  • מעסיקים עם 50-100 עובדים יחויבו החל מפברואר 2017
  • מעסיקים מתחת ל- 50 עובדים יחויבו החל מפברואר 2018

 

הבהרה חשובה: העדכון אינו קשור לחובת כלל המעסיקים מעל ל-10 עובדים, לחתום על הסכם ומתן הרשאה למתפעל ולתשלום בגין שירותי תפעול כחוק.

 

לפרסום הרשמי