השלמות פיצויים החל משנת 2017


מעסיק המבצע השלמת פיצויים במהלך תקופת העבודה, כאשר הצבירה לצורך מס גבוהה מהצבירה ל"פיצויי מעסיק", על המעסיק לנכות מהעובד מס על ההפרש.

להלן ההסבר: השלמת פיצויים לפי דיני עבודה נערכת על-פי נתוני "פיצויים למעסיק"- נתון זה משמש לצורך קביעת חבות הפיצויים לפי חוק פיצויי פיטורים.

 

חישוב המס החל על העובד בעת הפקדת ההשלמה לפיצויים נערך לפי נתוני "פיצויים למס".

 

חישוב שווי המס שיש לחייב בו את העובד יהיה בגין עודף ההשלמה לפיצויים שמעבר לתקרת ההשלמה לפיצויים הפטורה ממס. תקרת ההשלמה פטורה ממס מחושבת לפי השכר לפיצויים או 32,000 ₪ (הנמוך מביניהם), כפול הוותק, בניכוי סך צבירת הפיצויים של העובד לפי נתוני "פיצויים למס" (למעט סכומים שמוסו בעבר בעת שהופקדו) לכן, כאשר נערכת השלמה לפיצויים, יש לקבל מהגורם המתפעל את שני הנתונים:

 

  1. פיצויים למעסיק - לצורך בדיקת סכום הפיצויים שיש להשלים לפי דיני עבודה
  2. פיצויים למס - לצורך חישוב השלמת הפיצויים הפטורה או החייבת במס.
    לדוגמא: שכר העובד, לצורך פיצויים 10,000 ₪ כפול * ותק 10 שנים = חבות פיצויים לפי דיני עבודה 100,000 ₪.
    היעודה בקופות כ"פיצויים למעסיק" היא 80,000 ₪ ואילו ערך "פיצויים למס" 90,000 ₪ השלמת הפיצויים ע"פ דיני עבודה היא 20,000 ₪, לכן ע"פ דוגמא זו יש לחייב את העובד בשווי מס בגין ההפרש 10,000 ₪. שהוא ההפרש בין גובה ערך הפיצויים למעסיק לבין ערך הפיצויים למס

 

הנחיות רשות המסים


יש לציין את שם היצרן (הקופה) בטופס "דיווח לעוזב בגין פיצויים שחויבו במס בעת ההפקדה", זאת על-מנת להעביר אישור לקופה על כך שהפיצויים פטורים ממס (מלבד מס רווחי הון בשיעור 15%) היות וכבר חויבו במס בעבר. אם לעובד הועברו פיצויים חייבים למספר יצרנים יש להעביר טופס לכל יצרן בנפרד.

 

מס בגין הפקדת מעסיק בקרן השתלמות מעבר למשכורת הקובעת בחוק

 

סכומים ששילם מעסיק לקרן השתלמות עבור עובד ולא יותר מ-7.5% בגין משכורת קובעת (מוגבלת בתקרה בסך  15,712 ₪ לחודש), פטורים ממס בעת ההפקדה.

 

להלן הגדרת "משכורת קובעת" בפקודת מס הכנסה: "הכנסת עבודה - למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים - אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה לענין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל".

 

על-פי גישת מס הכנסה, שעות נוספות גלובליות נחשבות כשעות נוספות לכל דבר ועניין ואינן נחשבות לצורך המשכורת הקובעת לקרן השתלמות. לפיכך, הפקדה בגין מרכיב שעות נוספות גלובליות חייבת במס.

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.