הנחיות מרשות המיסים בנושא הפקדה חד פעמית לפיצויים/השלמות פיצויים

 

לפי הנחיה של רשות המיסים הובהר כי במקרה שיש הפקדה חד פעמית לפיצויים במועד סיום העבודה, יש לדווח עליה בטופס 161 כתשלום של המעסיק (קוד 1). הרשות תאפשר לבצע רצף פיצויים כפוף לתקרה (4 שכר ממוצע במשק X ותק). עובד שמעסיקו שילם עבורו 6% בלבד לפיצויים בשוטף ונדרשת השלמה של 2.33% והוא אינו מבקש לפדות כספים אלא מעוניין ברצף קצבה, יגש לפקיד השומה ושם יחתום על הצהרה כי יקבל סכום זה כקצבה בלבד, ואם ירצה להוון - ההיוון יותנה בהיוון מקביל של התגמולים. השלמות פיצויים בגין עדכון שכר שלא בוצעו בסמוך להגדלת השכר ועד 3 חודשים מההגדלה, אחרי פרק זמן זה- לא ניתן יהיה לייעד לקצבה את ההשלמה.

בקבוצות עובדים שבהן מעסיק מעביר השלמות פיצויים ומענקים נוספים בסיום עבודה, יש לבצע תיאום מראש מול מס הכנסה. במקרים אלו יש לפנות מראש לרשות המיסים לקבלת אישור.

 

שינויים צפויים בנושאי ביטוח וחסכון פנסיוני - חוק ההסדרים
 

הגדרת כספי הפיצויים ככספי העובד ותיקון עיוותי מס בחוק פיצויי פיטורים (סעיף 14 אוטומטי)

 

חוק פיצויי פיטורים עומד להשתנות. מעסיק עדיין יהיה רשאי לדרוש את כספי הפיצויים בנסיבות שבהן נשללה זכות העובד לפיצויים (לפי סעיפים 16 או 17 לחוק), אולם רק בתוך 3 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה. אם המעסיק לא דרש את הכספים בפרק זמן זה הכספים יהיו שייכים לעובד. מוצע לקבוע שכספי פיצויים שהפקיד המעסיק לקופת גמל לקצבה יבואו במקום פיצויי פיטורים והמעסיק לא יהיה חייב בהשלמת פיצויים. כמובן שהמעסיק יוכל לערוך הסדר מיטיב להשלמת פיצויים בתום העסקתו של העובד.

לגבי כספים שהופקדו לפני מועד תחילת התיקון:

  • אם מעסיק לא דרש את הפיצויים בסיום העבודה לפני תחילת החוק וחלפו שנתיים ממועד הסיום אך לא פחות משנה ממועד תחילת חוק זה, יהיו הכספים שייכים לעובד
  • אם מעסיק לא דרש את הכספים בסיום יחסי עבודה לאחר תחילת החוק וחלפו 3 חודשים מסיום העבודה אך לא פחות משנה ממועד תחילת חוק זה, יהיו הכספים שייכים לעובד

 

לטיוטת החוק

 

תיקון פקודת מס הכנסה

 

  • הפקדות מעסיק לפיצויים לקופת גמל לקצבה לא יוכרו כהכנסה חייבת בעת ההפקדה רק לגבי חלק השכר שלא עולה על 3 פעמים שכר ממוצע במשק
  • לגבי חלק השכר העולה על סכום זה, יחולו כללי המשיכה של כספי הפיצויים: נמשכו כספים שלא כקצבה, יחויבו במס רווחי הון בלבד
  • אם המעסיק מבקש להחזיר לו את הפיצויים (לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים), רשות המיסים תחזיר לעובד את המס ששילם על כספים אלה
  • לא יראו מענק עקב פרישה כמענק הוני אם נשאר בקופת גמל לקצבה

 

סיוע לעצמאים אשר נקלעים למצב אבטלה

 

  • תהיה הפקדת חובה מתוך ההכנסה החייבת של 4.45% על חלק השכר עד מחצית שכר ממוצע במשק ו-12.55% על חלק השכר שעולה על מחצית שמ"ב וכל זה עד שכר ממוצע במשק
  • ההפקדות יסווגו כתגמולים למעט 1/3 מההפקדות שיסווג כ"רכיב ייעודי למצבי אבטלה". עצמאי אשר סגר את עסקו ועומד בתנאים נדרשים, יוכל למשוך את הסכום הצבור למצבי אבטלה או שלוש פעמים שכר המינימום במשק, הגבוה מבין השניים
  • הפחתת שיעור דמי הביטוח הלאומי מ6.72% ל- 2.87% על חלק השכר עד על 60% משכר ממוצע במשק והעלאת דמי הביטוח הלאומי ב-1.6%על חלק השכר מעל 60% משכר ממוצע במשק

 

לטיוטת החוק

 

הקמת מוסד לבירור פניות עמיתים ומבוטחים

 

כדי להפחית את העומס על בתי המשפט, יוקם מוסד לבירור פניות עמיתים ומבוטחים מול גופים מפוקחים בתחום הביטוח. המוסד יברר פניות לגבי מימוש זכויות לפי תנאי הפוליסות ותקנוני קופות הגמל במקרים שהעמיתים נדחו ע"י הגופים המפוקחים. המימון יעשה באמצעות אגרה שישלמו הגופים המפוקחים למוסד החדש.

 

לטיוטת החוק

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.