חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי אחד התנאים למתן שרותי תפעול למעסיק, ע"י עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור שבעבור עובדיו הם נותנים שיווק פנסיוני, הוא בחירת קופת ברירת מחדל לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על קופות גמל.

לכן, כאשר מבטח סימון משמשת הן כגורם המתפעל והן כמשווק (ולא קיימת קופת ברירת מחדל), קיימת חובת בחירת קופת ברירת מחדל.

 

על מעסיק להעביר כספים לקרן ברירת מחדל כאשר העובד לא בחר בקופה אחרת (זאת על אף שניתנה לו הזדמנות לעשות כך).

קופת ברירת מחדל יכולה להיות אחת מהאפשרויות הבאות:

 1. קרן ברירת מחדל שנבחרה על ידי הממשלה (נבחרו קרנות הפנסיה הלמן אלדובי ומיטב דש) כפי שיודיע המעסיק לעובדיו
 2. קרן פנסיה שנבחרה בהליך תחרותי בהתאם לכללים שהוציא משרד האוצר
 3. קרן ברירת מחדל קיימת שההסכם בגינה בתוקף. בעקבות הנחיה זו אם קיימים בחברתך הסכמי ברירת מחדל, הם יהיו בתוקף עד תום תוקפם או עד ליום 31.3.19 לפי המוקדם (לא ניתן יהיה להאריך תוקף הסכם שנסתיים לפני או אחרי מועד זה)

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים קובע כי אחד התנאים למתן שרותי תפעול למעסיק, ע"י עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור שבעבור עובדיו הם נותנים שיווק פנסיוני, הוא בחירת קופת ברירת מחדל לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על קופות גמל.

לכן, כאשר מבטח סימון משמשת הן כגורם המתפעל והן כמשווק (ולא קיימת קופת ברירת מחדל), קיימת חובת בחירת קופת ברירת מחדל.

ניתן להצטרף ללא עריכת מכרז לקופות שבחרה הממשלה בכתובות שלהלן:

 

לאתר הלמן אלדובי >

לאתר מיטב דש >

 

תהליך העבודה


יש להעביר מבעוד מועד למבטח סימון את פרטי העובדים ואת מועד זכאותם לביטוח פנסיוני .

לתשומת לבך: נספח א' - ייפוי כוח להרשאה חד פעמית  לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע – עודכן ב1.1.2017.

במקרים בהם העובד בחר להצטרף שלא באמצעות מבטח סימון כמשווקת או צורף ע"י המעסיק לקרן בררת מחדל (כאשר הגיע מועד הזכאות ולא הועברו הנחיות אחרות) ע"פ חוק, אחריות על הצירוף הינה של המעסיק/עובד.  המעסיק יודיע מיד למבטח סימון כגורם מתפעל על בחירה באמצעות הטופס הבא>
מבטח סימון תעביר את פרטי העובד הרלוונטיים, באמצעות ממשק התשלומים והמעסיק יעביר תשלום עבור העובד.

 

נקודות חשובות נוספות

 

 • ביצוע הפקדות פנסיוניות לפי צו פנסיה חובה ייערך מיד בתום 6 חודשים מתחילת העבודה
 • עובד שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי להפקדות החל מיום העבודה הראשון. ההפקדות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם, ורטרואקטיבית ליום תחילת העבודה אצל המעסיק
 • שיעור ההפקדות נכון ליום, 1.1.17- לא יפחת מ: תגמולי מעסיק-6.5%, הפקדות העובד- 6%, הפקדות המעסיק לפיצויים- 6%. סה"כ- 18.5%
 • אם העובד לא הודיע בתוך 60 יום מתחילת עבודתו על הקופה שברצונו לבחור, יעביר המעסיק את ההפקדות לקופת ברירת המחדל
 • מוצע להכניס את זכות העובד לבחור בכל קופת גמל בתוך 60 יום מתחילת עבודתו ,למסגרת הסכם העבודה לפי הנוסח הבא:

  "זכותך על פי חוק לבחור בכל קופת גמל המיועדת למטרת קופת הגמל לפי הסכם זה, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים. הנך רשאי לבחור, בכל עת, בכל בעל רישיון לשם מתן שיווק פנסיוני, ייעוץ פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל, למעט הפקדת כספים לקופת גמל.

  היה ולא יועברו הנחיות למחלקת השכר תוך 60 ימים ממועד תחילת עבודתך או תום שנת המס המוקדם מהם, יועברו ההפקדות לקופת ברירת מחדל : קרן הפנסיה הלמן אלדובי /קרן הפנסיה מיטב דש אשר נבחרו ע"י רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, ואשר דמי הניהול שנקבעו במסגרתה הם: מיטב דש- 1.31% מהפקדות חודשיות ו-0.01% מהצבירה בקרן. הלמן אלדובי- 1.49% מהפקדות חודשיות ו-0.001% מהצבירה בקרן."


לתשומת ליבך: ההנחיות שלעיל אינן באות במקום סעיף 20 לחוק קופ"ג אשר קובע שבאפשרות העובד לבחור בכל קופ"ג ובכל בעל רישיון וכי המעסיק אינו יכול להתנות את גובה התשלום לקופה ו/או כל הטבה אחרת בבחירה בקופ"ג מסוימת או מסוג מסוים או קבלת שירות מבעל רישיון מסוים בקופ"ג מסוימת.

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.