כל המידע במקום אחד

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל) תשע"ד- 2014, פורסמו ברשומות באוגוסט 2014 ונכנסו לתוקפן בינואר 2016.

תקנות אלו משנות את הדיווח הנוגע להעברת התשלומים בגין התכניות הפנסיות של העובדים וקליטת הכספים בגופים המוסדיים ומעבירות את מלוא האחריות לדיווח על כתפי המעסיקים.

עדכון מתאריך 29.06.16 בגין דחיית יישום התקנות

 

מה נדרש המעסיק לדווח החל מינואר 2016?

 

בין הפרטים שעל המעסיק להעביר נכללים הנתונים הבאים:

  • פירוט הגופים המוסדיים בהם מנהל כל עובד את החיסכון שלו (חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וכו')
  • שיעורי וסכומי ההפקדה לכל קופה
  • פירוט תגמולים פטורים (תגמולים בגינם קיבל העובד לא קיבל זיכוי מס ו/או נזקפה לו הכנסה בשל תגמולים אלו ואשר יאפשרו לו קצבה פטורה ממס בגיל הפרישה)

דיווח אחיד ומסודר על הפסקה בהעברת כספים, כגון: סיום יחסי עובד-מעסיק, חופשת לידה, חל"ת, שמירת הריון וכד'.

 

איך המעסיק נדרש לדווח?

 

המעסיק נדרש להעביר את הדיווחים באמצעות קובץ דיגיטלי במבנה אחיד ומאובטח.
מבנה הקובץ פורסם ע"י לראשונה משרד האוצר ב-16/09/2014 ותוקף סופית ב-18/05/2015. אנו מקווים כי זוהי הגרסה הסופית, אך בהחלט ייתכן ויהיו עדכונים נוספים לפני כניסת הממשק לתוקף.
עוד נקבע כי החל ממועד זה הגופים המוסדיים יעבירו היזון חוזר ראשוני למעסיקים תוך 3 שעות מהעברת הכספים, וכן היזונים חוזרים נוספים במתכונת חודשית ושנתית.

נראה כי משרד האוצר רואה חשיבות רבה בעבודה על פי התקנות החדשות וב-09.06.2015 פרסם משרד האוצר טיוטה המטילה חובה על הגופים המוסדיים לפנות למעסיקים במקרה של אי עמידה בדיווחים הנדרשים עפ"י התקנות. הטיוטה קובעת כי מעסיק שלא יגיב לפניית הגוף המוסדי יקבל התראה על הטלת עיצומים כספיים מצד משרד האוצר ופרטיו ידווחו לאוצר. אמנם מדובר בטיוטה בלבד, אשר טרם הפכה לחוזר מחייב, אולם היא מתווספת לפרסומים נוספים בהם הודיע משרד האוצר על כוונתו להפעיל אמצעי אכיפה מול מעסיקים, בשונה מהנעשה בעבר.

 

כיצד הסוכנות נערכת לקראת הממשק החדש בינואר 2016?

 

ההיערכות שלנו לטיפול בממשק החדש תסתיים עד לסוף שנת 2015 ובסופה נתמוך באופן מלא בממשק המעסיקים החדש:
 

  • נדע לקלוט מכם, המעסיקים, את הממשק במבנה החדש ו/או לייצר ממשק זה עבור מעסיקים שיזדקקו לכך. חשוב לנו לציין כי משרד האוצר מאפשר למעסיקים למנות גורם תפעולי, אשר ירכז עבורם את כל הסוגיות התפעוליות הקשורות בחיסכון הפנסיוני של עובדיהם
  • נעביר לגופים המוסדיים את הממשק במבנה החדש, ונפצל את התשלומים בצורה מדויקת בין כל מספרי הפוליסות המדויקות שמחזיק כל אחד מעובדיכם. יש בכך יתרון גדול לעומת מערכות השכר, אשר אינן יודעות לטפל בפיצול התשלומים בצורה מפורטת בין הפוליסות השונות של כל עובד
  • נקלוט ונטפל ביסודיות בהיזון החוזר שיעבירו הגופים המוסדיים, כולל הרמת דגלים וסגירת מעגל מול הגופים המוסדיים. בכך תוכלו לעמוד במחויבות החוקית המלאה שמטילות עליכם התקנות ולא רק בקליטה טכנית של ההיזונים ללא היכולת לטפל בכשלים שעולים מהם. חשוב לנו לציין כי היזון חוזר יישלח ע"י הגופים המוסדיים רק לגוף שהעביר את הממשק, כך שאם הועבר ממשק המעסיקים שלא באמצעותנו הרי שלא נדע לטפל בהם

 

בנוסף, מבטח סימון מציעה למעסיקים את השירותים הבאים:
 

  • סימולציית גביה – הסוכנות מבצעת בדיקות והתאמות על כספים המועברים באמצעותה לפני העברת התשלומים לגופים המוסדיים ובכך מונעת תקלות בקליטת הכספים
  • חשבון נאמנות – הסוכנות מאפשרת העברת כספים מרוכזת באמצעות חשבון נאמנות מפוקח, אשר מצמיד את מועד ההפקדה בחשבון למועד שיוך הכספים בקופה
  • דוחות פיצויים – הסוכנות מרכזת דיווחי פיצויים, תוך בקרת הנתונים המדווחים ע"י הגופים המוסדיים ובמידת הצורך ביצוע תיקונים בגופים המוסדיים

 

יתרונות מבטח סימון בפתרון לממשק מעסיקים

 

על אילו טפסים נדרש המעסיק לחתום?


הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסקי בשל עובדיו

הרשאה מתמשכת לנותן שירותי תפעול קרנות הפנסיה הותיקות

תנאי השימוש באתר האינטרנט

 

התקנות המלאות ופרסומים נוספים של האוצר

 

מכתב האוצר למעסיקים

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים

מדריך למשתמש

תשלומים לקופת גמל

 

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.