עדכון בנושא ביטוח סיעודי קבוצתי

בתאריך 20/11/17 פרסם משרד האוצר את תכנית הסיעוד הלאומית אשר תתמודד עם איסור שיווק ביטוח סיעודי  קבוצתי במתווה הישן, כפי שדיווחנו בחוזר שפורסם ביוני 2017.

חשוב לציין, כי נכון למועד כתיבת חוזר זה לא הועברו ל"מבטח סימון" הצעות מחברות הביטוח להמשיך ולשווק את הכיסוי הסיעודי בפוליסה קבוצתית במתווה החדש.

עיקרי התכנית כפי שפרסם האוצר:

 

 • תוספת שעות משמעותית לטיפול סיעודי בבית - הגדלה של עד כ-40% בכמות שעות הטיפול שיינתנו לקשישים במצב הסיעודי הקשה ביותר, שוויה המקסימלי של הקצבה יעמוד על כ-5,000 שקל בחודש
 • יצירת רובד חדש לקצבת הסיעוד לקשישים ברמה תפקודית גבוהה בגובה כ-1,000 שקל בחודש
 • טיפולי שיניים לקשישים יוכנסו לסל הבריאות
 • הגדלת מעורבות קופות החולים בבית הקשיש – תכניות שישלבו טיפולי בריאות לקשישים בביתם ע"י רופאים, אחיות ושימוש בטכנולוגיות חדישות
 • יבנה טופס מאוחד ומבחן אחד לבדיקת זכאות לגמלת סיעוד (הקלת ביורוקרטיה)
 • הגדלה משמעותית לתקציב השירותים החברתיים למען הקשיש בקהילה
 • לרשות קשיש ומשפחתו יועמד גורם מקצועי (Case Manager) שיעזור במיצוי זכויות הקשיש ובבניית תכנית מותאמת
 • תבוטל השתתפות הכספית של ילדי המאושפזים באשפוז הסיעודי
 • יעלה שכר העובדים בטיפול בחולה הסיעודי לצורך חיזוק ועידוד התעסוקה בענף
 • מבוטחים בכיסוי הקבוצתי שגילם מעל 60, יוכלו להצטרף לביטוח קופת חולים ללא תקופת אכשרה וללא חיתום (ניתן להצטרף במקביל להמשכיות בפוליסת פרטית כפי שמפורט מטה).


המשך הביטוח הסעודי באופן פרטי:


חברות הביטוח שולחות בימים אלו הודעה למבוטחים על סיום הכיסוי הקבוצתי.

במסגרת ההודעה, יעודכנו המבוטחים באפשריות העומדות לרשותם להמשך הכיסוי (באופן מלא או חלקי) העובד יוכל לבחור להמשיך את הכיסוי באותה חברת ביטוח וללא חיתום רפואי תוך 60 ימים מסיום הכיסוי או לחילופין לבדוק אפשרות הצטרפות לחברת ביטוח אחרת בכפוף לחיתום רפואי, זאת בנוסף לזכותו להצטרף לביטוחים של קופות החולים.

להזכירכם, כי בעת מעבר מפוליסה לביטוח קבוצתי לפוליסת פרט באותה חברת ביטוח, יחולו הוראות אלה:

 

 1. חברת ביטוח תגביה למפרע של הפרמיה עבור פוליסת פרט מתום תקופת הביטוח הקבוצתי תוך מתן רצף ביטוחי וכיסוי מקרי ביטוח שהתרחשו בתקופת הביניים
 2. חברת ביטוח תציין בפני המבוטח את השוני בהיקף הכיסוי בין פוליסה לביטוח קבוצתי לבין פוליסת פרט ותציע לו מידע מפורט לעניין זה

 

אגף הבריאות של מבטח סימון נערך ללוות את המבוטחים ולסייע במתן מידע ככל שיידרש.

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.