חופש הבחירה המוקנה לעובד לפי סעיף 20 לחוק שירותים פיננסים קופות גמל

 

בתאריך 20/08/2018 פורסם פסק דין אשר מרחיב את חופש הבחירה המוקנה לעובד לפי סעיף 20 לחוק הגמל.

סעיף 20 מקנה לעובד אפשרות בחירה מלאה בסוג המוצר (קופת גמל, קרן פנסיה, קרן פנסיה כללית, ביטוח מנהלים) , גוף מוסדי, מסלול השקעה ובעל רישיון. פסק הדין מבהיר כי הסעיף כולל אפשרות לעובד לבחור גם במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי.

פסק הדין מאמץ את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי זכותו של העובד לקבוע את גובה הכיסוי הביטוחי לו יהיה זכאי ללא התניית מעסיק ואת האיסור לחייבו בכיסוי ביטוחי מינימלי.

עמדת היועץ המשפטי: "סעיף 20 מבטא עקרון יסוד בעולם החיסכון הפנסיוני, והוא חופש הבחירה המלא של העובד. בהתאם לכך, סעיף זה קובע חופש בחירה מלא של העובד בסוג המוצר הפנסיוני שבו הוא בוחר להפקיד את הכספים שמופקדים לטובתו, את החברה שתנהל את הכספים הללו, וככלל, את מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים".

"לנוכח הוראת סעיף 20 ולפיה לעובד אוטונומיה מוחלטת בבחירת הקופה אליה הוא מצטרף, אין המעסיק יכול להתערב בבחירתו של העובד את הקופה או את המוצר הפנסיוני בו חפץ העובד".

עמדת ההסתדרות שלא התקבלה: "זכות הבחירה של העובד היא לבחור את האכסניה בה יבוטח בביטוח פנסיוני מקיף, ואין הוא רשאי לבחור, בניגוד להוראותיו הקוגנטיות של צו ההרחבה, בהסדר פנסיוני שאינו כולל כיסויים למוות ונכות".

לסיכום על המעסיק חלה החובה להפקיד כספים לקופה שבחר העובד:

  • במועדים ובאופן הקבוע בחוק
  • בשיעורים ורכיבי השכר כפי שנקבעו בהסכם ו/או שלא יפחתו מהקבוע בחוק

 

בחירת הקופה לרבות בחירת הכיסוי הביטוחי, באחריות העובד.
התערבות בבחירתו של העובד הינה הפרה של הוראות סעיף 20 לחוק הפיקוח והיא עברה במישור הפלילי שדינה מאסר שנה או קנס
.

 

לפסק הדין המלא

לעמדת יועץ המשפטי לממשלה

לחוות דעת משרד עו"ד יונתן, בריק ושות' 
 

 

 

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.