פורסם חוזר פנסיה בנושא: איחוד כספים בקרנות הפנסיה החדשות

 

בכוונת האוצר לאחד כספי החיסכון של מבוטחים בקרנות הפנסיה, במקרים בהם יש לעובד קרן פנסיה לא פעילה בנוסף לפעילה. האיחוד יבוצע באמצעות העברת הכספים לקרן הפעילה. המיזוג נועד לסייע למבוטחים בניהול ובמעקב אחרי כספי החיסכון הפנסיוני.

מהלך זה יחל בימים הקרובים, קרנות הפנסיה ישלחו לכלל עמיתיהן הודעה (sms/מכתב/מייל) בה יודיעו על הכוונה להעביר מידע על קיום חשבון למספר ת"ז פעיל/לא פעיל לאוצר.

עמית שלא מעוניין במסירת מידע זה, יידרש למסור הודעה רשמית, אחרת פרטיו יועברו לאוצר.

החברות המנהלות ישלחו לאוצר נתונים אלו ללקוחות שלא הגיבו בסירוב– המהלך יושלם עד 22.09.2016 . האוצר ירכז מידע זה מקרנות הפנסיה ויצליב עמיתים בעלי חשבונות פנסיה פעילים/לא פעילים בין הקרנות. הבדיקה תסתיים עד ה-29.09.2016 ובסיומה האוצר יעביר לקרנות הפנסיה רשימה של כל העמיתים שנמצא כי יש להם חשבון/ות לא פעילים בנוסף לקרן פעילה, למעט כספי עמיתים שהיו בני 60 שנים לפחות ב-31.12.2007 ונפתח להם חשבון לפני תאריך זה.
הקרנות יעדכנו את עמיתיהן בדבר הימצאות כספים בחשבונות לא פעילים המועמדים להעברה לקרן פעילה ועל אפשרותם להתנגד למהלך זה. באין התנגדות תוך 45 ימים הכספים יועברו לקרן הפנסיה בה מתנהל חשבונם הפעיל. עמית שנמצא כי יש לו יותר מקרן פנסיה פעילה אחת, יהיה רשאי לבחור את קרן הפנסיה הפעילה שאליה יועברו הכספים.

המיזוג נועד לסייע למבוטחים בניהול ובמעקב אחרי כספי החיסכון הפנסיוני, אולם יתכנו מצבים בהם המיזוג יגרום להקטנת סכומי ביטוח ולכן כדאי להתייעץ עם סוכן לגבי המהלך.

לתשומת ליבך, קרן פנסיה לא פעילה מוגדרת כחשבון עמית בקרן פנסיה שבהתאם לתקנון קרן הפנסיה אין לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ולא הופקדו בשלו כספים לקרן הפנסיה בעד אחד לפחות מ-12 החודשים שקדמו לחודש שבו חל המועד האחרון להעברת הפרטים לממונה.

מה תרצה לעשות?

ליצור קשר

שדות מסומנים בכוכבית, הינם שדות חובה.
פנייתך תענה תוך 2 ימי עסקים

לעדכן פרטים

1הורדת טופס

הורד טופס למילוי כבר הורדתי את הטופס, אני רוצה לעבור לשלב הבא

2העלאת מסמכים

3שליחה

להגיש תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח

הגשת תביעת ביטוח
 
איך מגישים תביעה? למי עלי לפנות? אלו מסמכים עלי להציג? כיצד ניתן לזרז את התהליך?
אתה מוזמן לקרוא על הליך הגשת התביעה, להבין כיצד עליך לפעול ולגלות שזה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה.
כל המידע על הגשת תביעת ביטוח

למד עוד:

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי

להירשם לאזור האישי
 
באזור האישי שלך במבטח סימון תוכל לקבל את כל המידע על תוכניות הפנסיה, הביטוח וההשקעות שלך.
 
כמו כן, תוכל לבצע פעולות באופן עצמאי: עדכון פרטים, הזמנת דוחות, תיאום פגישה ועוד... הרשם עכשיו!

 

להירשם לניוזלטר

להירשם למסלקה

התחלת עבודה חדשה? ברכותינו!


לצורך הטיפול בתוכניות הפנסיוניות הקיימות שלך, עלינו לקבל מבעוד מועד, פירוט מלא ומקיף של התוכניות שברשותך.
לאחר קבלת מידע זה, נוכל לקיים עמך פגישה לצורך הסדרת ההפרשות הפנסיוניות המשולמות על ידי מעסיקך.
אנא הזן את הפרטים הבאים בטופס, בסיום לחץ "שלח" ותופנה לאתר המסלקה להשלמת פרטי כרטיס אשראי (לזיהוי בלבד)

 

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

לפדות פיצויים

 

לפדיון פיצויים או תגמולים בתוכניות הביטוח והפנסיה השונות, יש לשלוח את טופס פדיון הפיצויים או התגמולים בצירוף צילום ת.ז. וספח  + צילום שיק או אישור ניהול חשבון חתום על ידי הבנק, למוקד שירות הלקוחות שלנו.

 

אל תשכח לציין את מספר התוכנית.