ב- 15.11.2016 אושרו תקנוני קופות הגמל להשקעה. קופות גמל להשקעה הן מוצר חיסכון חדש, שניתן להפקיד בו כספים וליהנות מהטבות כבר היום, בשנת המס 2016.

קופות הגמל להשקעה מאפשרות לך חיסכון, נזיל, של עד 70,000 שקלים בשנה, אותם אפשר למשוך בכל זמן, בלי קנסות.

תוכל גם לבחור לקבל את הכספים האלו כקצבה בגיל הפרישה, גיל 60, ואז תהיה זכאי לפטור ממס רווחי הון ותיהנה מקצבה פטורה ממס.

 

קופות חדשות אלה פתרון הינן  פתרון נוסף למי שמעוניין בחסכון נזיל, כולל אפשרות להגדלת הקצבה בפנסיה.

 

מאפייני קופת גמל להשקעה

 

נושא קופת גמל להשקעה
תיאור המוצר קופת גמל לחיסכון המאפשרת משיכת סכום חד פעמי (הוני) בכל עת, או קבלת קצבה פטורה ממס בגיל פרישה
מס רווחי הון מס רווחי הון בשיעור 25% במשיכת סכום חד פעמי (הוני)
קצבה כן, מגיל 60
קצבה פטורה ממס בגיל פרישה
נזילות הכספים כל הזמן
השארת כספים בקופה ע"י מוטבים מומלץ לקבוע מוטבים בקופת הגמל, המוטבים שימונו יקבלו את הכספים במקרה פטירה, חו"ח: משיכה חד פעמית (הונית) על ידי המוטבים בתשלום 25% מס רווחי הון או כקצבה פטורה ממס בגיל פרישה של המוטבים
ניוד ניתן לנייד, כלומר להעביר את קופת הגמל להשקעה בין החברות השונות ללא קנסות או תשלום מס על רווחי הון
תקרת הפקדה 70,000 ₪ בשנה בתשלומים חודשיים או חד פעמי.
ניתן להפקיד עבור כל בני המשפחה
הטבות מס בהפקדה אין
מסלולי השקעה 100% בשוק ההון, התשואה אינה מובטחת
השקעות הקרן נהנות מפיזור השקעה ומנוהלות על ידי גופים מוסדיים ולהם ניתנת האפשרות להשקיע גם בניירות ערך שנופקו אך ורק לגופים אלה.
מסלול השקעה בהתאם לתכנית – ניתן לשינוי בכל עת ללא אירוע מס

 

תכנית חיסכון לכל ילד
 

בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל ילד, עד הגיעו לגיל 18, במטרה לאפשר לכל ילד להתחיל את חייו הבוגרים עם סכום כסף התחלתי.

בימים אלו נשלחים מכתבים מביטוח לאומי ובהם מידע על הגופים שנבחרו לנהל את החיסכון וערוצי השירות בהם ניתן לבצע את בחירתכם.

 

כאן תוכל להיכנס לאתר הביטוח הלאומי  ולבחור בקופת גמל להשקעה או בחיסכון בבנק. כמו כן, תוכל להוסיף לחיסכון
50 ₪ נוספים עבור כל ילד, על חשבון קצבת הילדים.

חיסכון לכל ילד:

 • ביטוח לאומי יפקיד 50 ₪ מדי חודש עבור כל ילד, הכסף יועבר לחיסכון שינוהל על שמו בבנק או בקופת גמל, בהתאם לבחירת ההורים. ההורה יכול להוסיף 50 ₪ לתכנית זו כך שהסכום הנחסך יוכפל
 • ביטוח לאומי יפקיד תשלומים רטרואקטיביים ממאי 2015 עד דצמבר 2016, בהתאם לזכאות לקצבת ילדים בחודשים אלו
 • כשימלאו לילדך 18 שנים, יוסיף הביטוח הלאומי מענק בסך 500 ש"ח לחיסכון. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם, באישור ההורה. אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנה, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ש"ח לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו
 • דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון
 • בכל שנה יישלח לכם הגוף שמנהל את החיסכון (הבנק או קופת הגמל להשקעה) דיווח על ההפקדות ורווחי התוכנית של כל אחד מהילדים

ההבדלים בין חיסכון בבנק לבין חיסכון בקופת גמל

קופת גמל להשקעה


הכסף ייחסך במסלול ההשקעה הנבחר והכספים יושקעו בשוק ההון בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה במסלול. לחיסכון שמופקד בקופת הגמל תתווסף התשואה שתושג במסלול ההשקעה הנבחר.

החוסכים בקופת גמל יכולים בכל עת להעביר את כספי החיסכון מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת (מתוך הקופות שנבחרו) או לשנות את מסלול ההשקעה שנבחר.

מסלולי ההשקעה הניתנים לבחירה:

 1. סיכון מועט
 2. סיכון בינוני
 3. סיכון מוגבר
 4. הלכה (על פי כללי ההשקעה המקובלים בהלכה היהודית)
 5. שריעה(על פי כללי השקעה המקובלים בדת המוסלמית)

 

בנק


הכסף ייחסך בתכנית חיסכון שתבחרו, והכספים יצברו ריבית שתהיה ידועה מראש בהתאם למסלול החיסכון הנבחר.
מסלולי החיסכון יבטיחו כי הילד יקבל בסוף תקופת החיסכון לכל הפחות את כספי ההפקדות (סכום הקרן) שנצברו לזכותו.

 

מסלולים

 

 • מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה - הריבית השנתית לתקופת החיסכון תקבע מראש ולא תשתנה במהלך כל התקופה
 • מסלול עם ריבית משתנה - הריבית השנתית תקבע כמרווח מריבית הפריים ותשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים
 • מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן - ריבית שנתית קבועה שתוצמד לשינוי במדד המחירים לצרכן

בכל מסלול תוכלו לבחור באחת משתי האפשרויות:

 1. חיסכון ללא תחנות יציאה – אי אפשר לשנות את מסלול החיסכון לאורך כל תקופת החיסכון, ועד הגיעו של הילד לגיל 18
 2. חיסכון עם תחנת יציאה כל 5 שנים - אפשר לשנות את מסלול החיסכון שבחרתם למסלול חיסכון אחר, בכל 5 שנים

למידע נוסף על ריביות בבנקים על פי גיל הילד לחץ  כאן

 

אם לא בחרתי, היכן ינוהל החיסכון?

 

אם לא בחרת היכן ינוהל החיסכון, הוא ינוהל במסלול ברירת מחדל:

 • ילדים עד גיל 15 – חיסכון בקופת גמל במסלול סיכון מועט
 • ילדים מעל גיל 15 – חיסכון בבנק במסלול ריבית קבועה צמודה ללא תחנות יציאה

משיכת כספים


את כספי החיסכון יוכל הילד למשוך רק כשיגיע לגיל 18, למעט במקרים חריגים: עקב פטירת הילד, חלילה, או מצב רפואי חריג.

רוצה לשמוע עוד?

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
page url
page title